Links

 

Referat GF 2015

Generalforsamling 2016, Søndag d.12/6-2016 kl. 10:00

i kantinen i hallen ved Melby Skole, Melbyvej 134

Indkaldelse

Regnskab 2015

Budget 2016

Bilag 1: Forslag til GF - §§9-10 - digital kommunikation

Bilag 2: Forslag til generalforsamling - § 12

 

Spar foreningen for udgifter til porto

 

Send en e-mail til bestyrelsen@praestelodden.dk med følgende ordlyd og indhold,

 

Nedenstående medlem giver hermed samtykke til at Præsteloddens grundejerforening fremsender al materiale fra foreningen via elektronisk post.

 

Dato:

Navn:

Adresse:

e-mail adresse: